::

Pháp: Phát triển chăn nuôi gia súc và sản xuất khí xanh Pháp: Phát triển chăn nuôi gia súc và sản xuất khí xanh

(Người Chăn Nuôi) - Michel Mahé ở tỉnh Seine-et-Marne, Pháp vừa chăn 280 con bò sữa, vừa là một nhà cung cấp khí sinh học (biogas) kể từ mùa hè này.

Trang   12>

Logo thương hiệu ngành chăn nuôi

  • CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU
  • Công ty Vemedim
  • Công ty VMC Việt Nam
  • San Hà
  • provimin
  • NAN

Ấn phẩm đã xuất bản