::

Hiệu quả kinh tế cao như nuôi bò lai Hiệu quả kinh tế cao như nuôi bò lai

(Người Chăn Nuôi) - Krông Pa là địa phương có nhiều bò nhất tỉnh Gia Lai, với trên 62.000 con, chiếm 16,1% so với tổng đàn bò của tỉnh, song tỷ lệ bò lai chỉ đạt khoảng 20%. Nguyên nhân chủ yếu vẫn đến từ việc đa số đàn bò được chăn nuôi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ...

Trang   12>

Logo thương hiệu ngành chăn nuôi

  • CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU
  • Công ty Vemedim
  • Công ty VMC Việt Nam
  • San Hà
  • provimin
  • NAN

Ấn phẩm đã xuất bản